Choď na obsah Choď na menu
 


SV. OMŠE V ŠURANOCH

Sväté omše a Sviatosť zmierenia (svätá spoveď)
 

FARSKÝ KOSTOL:

farsky-kostol-sv.stefana--prvomucenika-v-suranoch---exterier--severny-pohlad.jpg  Pondelok -Piatok: 6:30 h, 18:00 h

     Sobota: 6:30 h, 18:00 h

     Nedeľa: 7:30 h ,10:00 h, 18,00

Svätá spoveď je každý deň pred svätou omšou okrem nedele.

 

NITRIANSKY HRÁDOK

filialny-kostol-sv.-martina-v-nitrianskom-hradku---exerier--vychodny-pohlad.jpg      Pondelok: 16:30 h (v mesiacoch júl a august 8,00)

         Nedeľa:   8:45h

 

Svätá spoveď je v pondelok pred prvým piatkom od 15:30 do 16:30


KOSTOLNÝ SEK

filialny-kostol-bozieho-milosrdenstva-v-kostolnom-seku---exterier--juzny-pohlad.jpg       Streda: 16:30 h

      Nedeľa: 11:15h

 

Svätá spoveď je v stredu pred prvým piatkom od 15:30 do 16:30 h.

 

Pravidelné duchovné podujatia a stretnutia
 

Modlitba posvätného ruženca

Šurany
Spoločná modlitba posvätného ruženca býva o 17:30 h pred každou večernou
svätou omšou.

 

Nitriansky Hrádok
Spoločná modlitba posvätného ruženca býva o 16:00 h pred svätou omšou.

Kostolný Sek
Spoločná modlitba loretánskych litánií a posvätného ruženca býva
o 15:45 h pred svätou omšou.

 

Ružencové odpoludnie v kostole Panny Márie Ružencovej

Koná sa počas letného obdobia každú nedeľu o 15:00 h v kostole P.M.Ružencovej
v Kostolnom Seku. Inak sa koná v Kostole Božieho milosrdenstva .
Veriaci sa modlia vždy Litánie k Panne Márii a tri posvätné ružence.

Fatimská sobota

Každú prvú sobotu v mesiaci  o 6:30 vo farskom kostole.

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, spojená s meditatívnou modlitbou sv. ruženca je po sv. omši

Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti

Tichá poklona za kňazsské a rehoľné povolania býva každý štvrtok od 17:00 do 18:00 h vo farskom kostole. 
Zakončená býva euchristickou pobožnosťou a požehnaním.

Celodenná výročná poklona Najsvätejšej Sviatosti

Koná sa dňa 25. februára vo farskom kostole od 7:00 h do 18:00 h.
Poklona začína i končí slávením svätej omše.
 

Nedeľné duchovné a formačné stretnutie pre deti

Stretnutie detí na spoločnej modlitbe, ručných prácach, hrách a piesňach pod vedením farských animátorov z eRka Šurany sa koná každú nedeľu od 15:00 do 17:00 h na fare.