Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 7.11.2013, interiér 16