Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 10.11.2013, interiér 02