Ukrižovaný Pán a bolestná Matka Panna Mária, 18. st. po Kr. - 30.4.2012, Kostolný Sek, vedľa starého cintorína 07