Socha Panny Márie Nepoškvrnenej pred kostolom P.M.Ružencovej - 21.4.2012, pohľad z Kostolnej ulice v Kostolnom Seku 03