Morový stĺp Nepoškvrnenej Panny Márie - 18.4.2012,Šurany, južný koniec bývalého námestia svätej Alžbety 03