Misijný kríž z r.1935 pre Kostolom P.M.Ružencovej - 21.4.2012, Kostolný Sek 02