Drevený kríž s Ukrižovaným Pánom - 21.4.2012, pohľad z Levickej ulice v Šuranoch