Drevená zvonica s tromi zvonmi pri kostole P.M.Ružencovej - 21.4.2012, pohľad z priestoru pred kostolom v Kostolnom Seku