Drevená zvonica s tromi zvonmi pri kostole P.M.Ružencovej - 21.4.2012, pohľad z Kostolnej ulice v Kostolnom Seku