Adorácia Najsvätejšej oltárnej sviatosti, 25.11.2013, 16:17 h