Priečelie Kostola Božieho milosrdenstva -  4.12.2013, 16:16 h