Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Kostolnom Seku - exteriér, južný pohľad