Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Kostolnom Seku - 29.4.2013, 16:44 h, exteriér, južný pohľad