Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Kostolnom Seku - 28.4.2013, 11:55 h, exteriér, južný pohľad