Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Kostolnom Seku - 21.4.2012, 19:39 h, exteriér, južný pohľad