Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Kostolnom Seku - 1.11.2010, 11:46 h, exteriér, južný pohľad