Adorácia Najsvätejšej oltárnej sviatosti, 26.11.2013, 10:07 h