Stará zvonica pri Kostole P.M. Ružencovej v Kostolnom Seku - exteriér, juhovýchodný pohľad