Filiálny kostol Ružencovej P.Márie v Kostolnom Seku - interiér