Filiálny kostol Ružencovej P.Márie v Kostolnom Seku - exteriér, južný pohľad