Farský kostol sv.Štefana v Šuranoch, 3.5.2013, 18:32 h, pohľad severný z farského dvora