Farský kostol sv.Štefana v Šuranoch - 3.5.2013, 15:46 h, pohľad severný z farského dvora