Farský kostol sv.Štefana v Šuranoch - 26.4.2013, 7:19 h, pohľad východný z námestia