Farský kostol sv.Štefana v Šuranoch - 26.4.2013, 15:50 h, pohľad južný z dvora OA