Farský kostol sv.Štefana v Šuranoch - 25.4.2013, 15:35 h, pohľad južný z dvora OA