Farský kostol sv.Štefana v Šuranoch - 24.4.2013, 7:40 h, pohľad severný z farskej záhrady