Farský kostol sv.Štefana v Šuranoch - 24.4.2013, 17:50 h, pohľad severný z farskej záhrady