Farský kostol sv.Štefana v Šuranoch - 10.4.2013, 16:01 h, pohľad severný z farskej záhrady