Farský kostol sv.Štefana s farskou budovou - panoráma exteriéru, 14.4.2012