Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - panoráma interiéru, 11.4.2012