Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - interiér