Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - exteriér,južný pohľad v budovy historického gymnázia