Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - exteriér,južný pohľad, 4.11.2014