Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - exteriér, južný pohľad 02