Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 7.5.2012, 19:11 h, interiér, pohľad na hlavný vchod kostola