Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 6.5.2012, 7:26 h, Deň sviatosti birmovania