Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 5.5.2012, Deň sviatosti zmierenia pre birmovancov