Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 26.5.2013, interiér  02