Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 25.5.2013, interiér