Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 22.4.2013, 9:37 h, interiér