Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 20.4.2012, 15:45 h, pohľad z bývalého námestia sv. Alžbety