Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 19.4.2012, 17:24 h, pohľad z farskej záhrady