Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 19.4.2012, 17:22 h, pohľad z farskej záhrady