Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 17.4.2012, južný pohľad