Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 17.4.2012, 18:44 h, pohľad z farskej záhrady