Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 16.5.2012, 13:51 h, interiér, panoramatický pohľad na tri oltáre