Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 15.5.2012, 18:49 h, interiér, panoramatický pohľad na oltár a chór