Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 15.4.2013, 14:00 h, interiér