Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 15.4.2013, 13:56 h, interiér